Въпреки, че спортните бутилки са познат и предпочитан рекламен сувенир в Европа, у нас тепърва набират скорост.