май 23, 2017

Вътрешният маркетинг- определящ за успеха на всеки бизнес

Вътрешният маркетинг и обвързаността му с рекламните материали Всяка компания има  два типа таргети- вътрешни и външни. Докато по-голямата част от фирмите се съсредоточават главно върху […]