rPET – рециклиран полиетилен терефталат и рекламните материали


Рециклираният полиетилен терефталат или накратко rPET (от англ. език – Recycled polyethylene terephthalate) се нарежда сред най-устойчивите материали на нашето съвремие, който намира широко приложение в много и различни индустрии.

В отговор на търсенето ни за устойчиво развитие в областта на рекламата, рекламна агенция Призма може да предложи на своите клиенти рекламни материали, изработени изцяло от рециклиран полиетилен терефталат.

В тази статия ще обърнем внимание на rPET. Ще разясним по-подробно неговата същност, приложение и значение за рекламната индустрия като цяло.


Какво е rPET – рециклиран полиетилен терефталат и защо има важно значение?


В същността си rPET представлява вид рециклируема пластмаса, от която се изработват доста широка гама от продукти. Рециклирането на PET пластмасата е сравнително дълъг, но особено важен за природата ни процес.

След като използваните вече пластмасови продукти от полиетилен терефталат попаднат в кошчето за боклук, отпадъците биват събирани и извозвани до съоръжения за рециклиране. Там те се сортират, почистват и пластмасата преминава процес на преработка, вследствие на който се превръща в люспи (пелети) от rPET. В този си вид материалът отива за последваща преработка и производство на различни продукти.

Процесът има ключово значение за съвременния свръхконсуматорски свят, в който употребата на пластмасови продукти се засилва драстично. rPET материалите спомагат за намаляване влиянието на въглеродния отпечатък върху природата, за разлика от пластмасата, която не се рециклира и оказва негативно върху околната среда години наред.


Къде се използва rPET?

rPET пелетите се използват повторно за направата на множество видове продукти, които дори несъзнателно използваме в ежедневието си. Последната чаша кафе, която изпихте от автомата или будката до вас, сламката, която получихте в заведението. rPet е навсякъде около нас.
От rPET се произвеждат опаковки, пластмасови бутилки, кутии за съхранение на храна, напитки и много други продукти. От rPET се изработват още влакна, които влизат в употреба за производство на облекло, килими и много други.

Не на последно място, rPET пластмасата намира приложение в рекламната индустрия. От нея се изработват редица рекламни артикули и сувенири. Всички артикули, създадени от rPET пластмаса, могат да бъдат лесно различими, тъй като те съдържат цифрата “1” в триъгълното лого за рециклиране, което е добре познато.


Защо rPET е важна стъпка за рекламната индустрия?

В производството на рекламни материали за бизнеса се използва немалко количество пластмаса. Това, че rPET е рециклируем продукт на 100%, дава възможност на рекламната индустрия да се възползва от този ценен ресурс, който е в изобилие.

rPET е важна стъпка към изграждането на устойчиво бизнес рекламиране. Освен постигането на висок имидж в обществото за рекламните агенции, използването на rPET в рекламните кампании на бизнеса помагат и за неговото израстване в тази посока.

В нагласите на потребителите днес се наблюдава все по-еко устойчиво поведение. Използват се продукти за многократна употреба, с оглед на това да се намали замърсяването с пластмаса и други материали. rPET чудесна възможност за широк кръг представители на бизнеса да повишат репутацията си сред своите клиенти и партньори, залагайки на рекламни материали, изработени от 100% рециклируеми материали.

Примери за рекламни материали, изработени от rPET

Stanislav Dimitrov

Автор на редица статии за рекламни сувенири и маркетинг. Вярващ, че рекламните артикули са нещо повече от "задължителните маркетингови разходи".

You may also like

Коментарите са заключени за тази статия.