Pad Printing

The most widely used printing method for small promotional products such as pens, lighers, keyrings, USB Flash drives, Power Banks and more. It offers great imprint quailty at low price.

Silkscreen Printing

One of the most common and old method of printing promotional products. It allows great versatility and low cost. Silkscreen is mostly used for imprinting paper, textile, plastic, metal, cork, wood and more. Unlike pad printing, silkscreen printing is used for bigger promotional products such as t-shirts, calendars, notebooks and more.

UV Led Printing

The UV Led printing can be used for wide range of promotional products. It allows stable full color imprint on variety of matearials and surfaces such as plastic, wood, glass, metal, crystal, aluminium, stainless steal and more. with great stability.

Transfer Printing

This is a method used to transfer an image from one surface to another. The most common use is to imprint promotional textile such as polyester bags, laptop bags, backpacks, umbrellas and more. It is similiar to silkscreen printing with the only difference that heat is applied at the end to set the image.

Laser Engraving

The most durable and elegant way of customising metal and wooden promotional products. In a nutshell the laser removes the upper layer of the metal surface to customise the product. It can be used for small and large orders for relatively low price.

Печат на тениски

За печат на тениски, ние залагаме на най-устойчивият и качествен метод за брандиране, а именно директен ситопечат. Тениските, отпечатани с директен ситопечат, се отличават с висока устойчивост при пране и дълготрайна употреба. Това ги прави подходящи за спортно, работно или рекламно облекло.

Печат на чаши

Има различни методи за брандиране на чаши, като ние можем да предложим трите най-разпространени и устойчиви от тях. Най-често решението за това коя техника е подходяща се определя в процеса на поръчка като съобразяваме вида чаша, размерът на вашето лого и неговата цветност.

Offset Printng

The offset printing is the leading printing option in the production of large quantities of notebook, calendars, brochures and more. It offers the highest possible printing quality, with greater detail and color fidelity. All of that for the lowest price per piece when it comes to larger orders.

We are specialized in customising and printing wide range of promotional products and gifts. As we usually say - if there is some printing space on any item, we can customize it!

Our well equipped printing house offers nearly all printing methods in the industry. This way we guarantee that the promotional gifts you order will be customized using the most suitable printing technique with outstanding quality.


If you have ready designs and special reqeusts, do not hesitate to contact us. We will answer any of your questions and comments regarding the printing options and processes.

Ето и някои от причините защо да се доверите на нас за печата на вашите рекламни материали:


Богатата гама от предлагани рекламни продукти, съчетана с професионалната изработка и кратките срокове, които можем да предложим, ни прави предпочитан и надежден партньор на бизнеса.

Процесът по печат на избраните от вас артикули се контролира от началото до самия му край. По този начин успяваме да осигурим на всеки наш клиент изключително кратки срокове за брандирането на оптимално количество рекламни материали, без да правим компромис по отношение на качеството. Ние ви гарантираме, че всички компоненти за печат (лога, слогани, изображения и други елементи) ще бъдат отпечатани правилно и с високо качество на цветовете, шрифта и изображението.

Практически бихме могли да брандираме рекламни артикули за 48 часа, когато това е необходимо. Стандартните срокове за печат, които предлагаме, са до пет работни дни, след получено потвърждение за печат от страна на клиента.


В търсенето на най-добрата рекламна стратегия всеки един бизнес би искал да получи най-добра цена за планираната от него рекламна кампания. Няколко са факторите, които следва да бъдат взети предвид за ценообразуването при брандиране на рекламни материали. За повечето методи за печат цените се определят на база няколко фактора - цветност на логото, размер на брандираното лого и тиража.

Освен че се стремим да предлагаме бърз достъп до голямо разнообразие от категории рекламни материали за брандиране, рекламна агенция “Призма” предлага и едни от най-конкурентните цени за тампонен печат, дигитален печат, лазерно гравиране, ситопечат, трансферен печат и ситопечат. При нас можете да брандирате рекламни артикули както в малки, така и в по-големи тиражи. Разбира се, брандирането на по-големи количества рекламни материали винаги е по-изгодният вариант.


Разполагаме с техника от последно поколение за осъществяването на различни видове печат. Технологията, която ще приложим по отношение на вашите фирмени артикули, зависи както от индивидуалните ви предпочитания, така и от техническите характеристики на избрания рекламен сувенир. Основен приоритет в нашата работа е да обновяваме фирмената си база, като добавяме нови методи за брандиране, водени от съвременните тенденции в тази професионална област.

Печатницата на рекламна агенция “Призма” се намира в Модерно Предградие - София. Доставката на рекламни материали се осъществява на територията на цяла България и Западна Европа.

See more