• View More

    Какво не знаем за рекламния бележник?

    September 3, 2015 0 comment(s)
    Какво знаем /не знаем за рекламния бележник? Историята на тефтера е запечатана в далечното минало. Смята се, че корените на тефтера ( като средство за означаване на голяма книга или регистър) могат да се търсят из персийските архиви. Други умове асоциират думата с чилото 4 (тесера – от гръцки), отъждествявайки...
Top