Great Wall

Great Wall

Призма - реклама и печат

Компанията за управление на земеделски активи Агрион заложи на рекламните химикалки Senator Nature Plus за популяризиране на фирмения девиз „Земя в добри ръце“. Синхронът между идеята, която компанията предава и рекламния артикул е пълен. Освен, че зеленият цвят на химикалките напълно съвпада с корпоративните цветове на Агрион, при по-подробен поглед към артикула на Senator откриваме, че този продукт е направен от възобновяеми ресурси, които са напълно биоразградими. Концепцията на хитовата химикалка на Senator съвпада с някои от основните посоки, в които се развива Агрион: ефективно използване на поземлените активи и опазването на природните ресурси.