Категории

Нуждата от рекламни материали 2018

Дойде време да обновим, освежим и обогатим най-четената ни статия за последните години. Тя има за цел да отговори на едни от най-популярните въпроси, които възникват около темата за рекламни материали и сувенири.

 • Каква е основната полза от рекламните материали?
 • Защо компаниите имат нужда от рекламни материали?
 • Как да изберем подходящите рекламни сувенири за изложение, семинар или друго събитие.

Преди всичко, нека дадем пълна дефиниция на понятието рекламен материал / сувенир.

Това е артикул, който има за цел да промотира продукт, услуга или компания. В това число влизат печатни материали, награди, офис консумативи, декоративни изделия и продукти за лична употреба.

Всяко изделие, което би могло да бъде брандирано и подарено, спокойно може да бъде категоризирано като рекламен материал.

Каква е основната полза от рекламните материали?

Основната полза се крие в това, че ако е подбран правилно, рекламният сувенир ще бъде запазен и използван от получателя многократно. Това означава, че фиремното лого ще бъде пред очите му повече от един път без допълнителен разход за рекламодателя. Освен ценовата ефективност, друга ключова полза е и изграждането на позитивна нагласа и лоялност към бранда.

Защо компаниите имат нужда от рекламни материали?

Краткият отговор на този въпрос е – защото това е един от най-ефективните и успешни маркетингови похвати за достигане до клиенти и партньори.

Въпреки нестихващата борба за потребителското внимание, чрез различните канали като телевизия, интернет, радио, събития и т.н., един от най-традиционните и класически маркетингови техники все още държи челни позиции за най-ефективен метод.

Рекламните послания на едни от най-платежоспособните компании преследват потребителя буквално навсякъде и по всяко време.

Естествената защитна реакция е те да бъдат игнорирани, но това само допринася за все по-агресивния натиск. Този обречен кръг е налице последните 10-15 години и няма индикации да изчезне. Иначе казано, освен ако вашата компания не разполага със солиден бюджет за масивна рекламна кампания, то по-добре насочете усилията си към по-ефективни техники за достигане до потенциалните и текущи ваши клиенти и партньори.

Безброй проучвания и анкети се провеждат ежегодно в различни точки на света по темата за рекламните материали и тяхната полза за бизнеса.

Няколко метрики, които заслужават внимание:

 • 89% от запитаните потребители са получили някакъв рекламен материал през последните 6 месеца
 • 79% от тях са проучили компанията, чието лого е брандирано върху конкретния рекламен сувенир
 • За 83% от получателите, шансът за развитие на бизнес взаимоотношения с комапниите, които са им подарили артикул, е по-голям.

Иначе казано, ако вашата компания има нужда от:

 • ценово ефективен метод за популяризиране на продукт, услуга или компанията като цяло
 • изграждане и поддържане на бранд лоялност
 • установяване на трайни взаимоотношения с клиенти и партньори
 • създаване на положителна нагласа спрямо вашата компания в съзнанието на клиенти и партньори
 • изграждане на корпоративна идентичност
 • сплотяване на екипа

Решението е да включите подаряването на рекламните материали и сувенири във вашата маркетингова стратегия.

Как да изберем подходящите рекламни сувенири за изложение, семинар или друго събитие.

Една от най-често допусканите грешки при подбора е да се спрете на артикули, които на вас ви харесват БЕЗ да проучите интересите и желанията на реалните им получатели. В основата на всяка маркетингова активност е проучването на целевата аудитория. При подаряването / раздаването на рекламни сувенири подробното определяне на отличителните характеристики на потенциалните получатели е от първостепенно значние.

Някои от най-важните въпроси, на които трябва да се потърсят отговори преди реалният подбор са

 • демографска информация (пол, възраст, образование, семейно положение и др.)
 • интереси
 • професия
 • индустрия, в която оперира компанията (ако получателите са експерти/служители)
 • кога и как ще получат артикулите (на изложение, към всяка поръчка или др.)

За да запазят получтелите рекламните ви артикули, то те трябва да отговарят на поне един от следните критерии.

 • Да бъдат практични и полезни

Ако избраните артикули наистина биха влезнали в употреба на получателите, това гарантира, че вашето лого ще е пред очите им многократно. Това е и основната причина рекламните материали да са изключително ефективна маркетингова техника. Всяка допълнителна импресия, която генерират не създава допълнителни разходи за рекламодателя. Като оставим чисто рекламната страна на нещата, подаряването на праткичен продукт създава и допълнително положителна нагласа към компанията.

 • Да бъдат забавни

Под забавни се има предвид да предизвикат усмивка и положителна реакция при получаване. Този критерий в повечето случаи е една идея по-труден за покриване. Причината е, че някои от получателите мога и да не “схванат шегата / закачката”.

 • Да бъдат модерни

Големите брандове диктуват тенденциите почти във всяка сфера, като това оформя до голяма степен потребителското поведение и очакване. Ако продуктът е сред актуалните към момента (като например fidget spinner за 2017 година, Поп сокет за тази), то това е сериозна предпоставка за удоволетворение от получения подарък.

Прочетете повече за най-актуалните тенденции при рекламните материали за 2018

Рекламните материали, които най-често потребителите притежават.

ASI (Advertising Specialty Institute) – една от най-големите и активни организации в света на рекламните материали редовно провежда масивни проучвания, които подпомага цялостното развитие на бранша. Една от най-ключовите метрики, на която трябва да бъде обърнато внимание е какви рекламни материали притежават респондентите при анкетирането им.

При подбора за вашата кампания, поглед към тези цифри е препоръчителен, но в никакъв случай задължителен. Данните са обобщени и има голяма вероятност да не са напълно приложими във вашата ситуация.

Пример:

Ако целевата ви аудитория са мъже на възраст между 18-28 г., работещи в IT индустрията, то химикалките и календарите не са най-подходящите артикули, с които да ги спечелите. Тениските и външните батерии са продукти, с които шансовете за комуникирането на вашия продукт, улуга или компания, драстично нарастват.

След като проучването на получателите е направено, следващата стъпка е да се вземе предвид и дейността на вашата компания. Тоест, артикулите, които подарявате трябва да кореспондират и с дейността и изградения имидж.

Примери, за липса на синхрон между компания и рекламни материали

 • Компания от финансовия сектор и плажни топки
 • Автосервиз и рекламни калкулатори
 • Производител на макарони и USB flash памети

Кога и къде да раздаваме рекламни материали и сувенири

Различните поводи и ситуации предполагат различен подход на подаряване и подбор, но в основата принципът за проучване на целевата аудитория стои непоклатим.

 • Изложения

Изложенията са сред най-използваните поводи за подаряване на рекламни сувенири. Всички компании се стремят да се отличат от конкурентите, които са в непосредствна близост (съседния щанд). Ключов момент е да бъде проявена допълнителна доза креативност, защото потенциалните получатели в един момент буквално отказват да получават каквото и да е било. Причината е, че масово изложителите НЕ влагат необходимите усилия и залагат на класическите артикули, което води до ситуацията един посетител да приключи обиколката си с 10-15 различни рекламни химикалки.

 • Семинари, организирани от компанията

За разлика от изложенията, организираните от компанията семинари гарантират липса на конкуренция, но и драстично по-малко посетители. Това е добре, тъй като на първо място можете да подготвите по-атрактивен пакет от рекламни материали и дори да ги персонализирате за всеки един от посетителите.

 • Семинари, на които компанията е спонсор и партньор

Също добра възможност за личен контакт и раздаване на рекламни материали. Съществува вероятност спонсорът да е повече от един, но това може да бъде коментирано с организаторите и да се избегне застъпване на раздаваните артикули.

 • Като подарък към всяка поръчка

Най-често се прилага при поръчка на конкретна услуга или продукт или при надхвърляне на конкретна сума.

 • Игра/томбула

Производителите и дистрибуторите най-често използват този подход, като стимулират потребителите да съберат/регистрират “Х” на брой (капачки, етикети и др.) и в замяна да получат брандиран артикул.

 • Тийм билдинг

Все още рядко използван, но МНОГО ефективен метод за стимулиране на екипа. Повишава лоялността на може би най-ключовите посланници на всяка компания – нейните служители.

Ако намирате тази публикация за полезна и информативна, споделете я.

Разгледайте продуктите и услугите, които предлагаме на нашия уебсайт http://prisma-bg.com/

Източници:

http://www.promotionalproductswork.org/media/1199/law_2017propro-factsheet.pdf

http://media.asicentral.com/resources/impressions-study-2016.pdf

Топ публикации

Абонамент

Абонирайте се за нашия бюлетин и разбирайте първи новите ни промоции и актуални събития.

Subscription Form

Количка