Категории

Вътрешният маркетинг- определящ за успеха на всеки бизнес

Вътрешният маркетинг и обвързаността му с рекламните материали

Всяка компания има  два типа таргети- вътрешни и външни. Докато по-голямата част от фирмите се съсредоточават главно върху външния таргет-клиентите, то вътрешните таргети остават на заден план.
Редица маркетолози твърдят,че маркетингът започва от вътре на вън.
Тоест от вътрешните ” клиенти”- служителите на всяка компания. Идеята е, че няма как дадена компания да се развива добре, ако вътрешните публики не бъдат удовлетворени.
Нека сменим малко тона и вместо да използваме “книжовния израз” – вътрешни публики/ вътрешни таргети и прочие, просто ще ги наричаме “нашия екип” . В крайна сметка те са хората, които би трябвало най-много да вярват в услугата или продукта, която компанията предлага. Те са тези, без които една компания не би просъществувала. Преди да се обърнем към клиентите и партньорите си, ние самите трябва да вярваме в своите продукти и услуги.
Пример 1 – Компания А предлага рекламни тениски и текстил,  и служителите не ги носят, има нещо странно.
Пример 2 – Компания Б произвежда и предлага кисело мляко и млечни изделия, но никой от служителите не ги консумира.
В двата примера по-горе се забелязва  нередност , която  значително влияе на начина, по който клиентите и партньорите им ще възприемат продуктите.
Вътрешният маркетинг, обаче, не се свежда само до отношението на екипа към продуктите и услугите. Той обхваща мотивация, привъразаност, визия и др.
Има няколко основни ключови момента, които са важни за вътрешния маркетинг, но нека преди това разгледаме какво точно представлява той.
Целта на вътрешния маркетинг е да обхване всеки отдел от компанията.

вътрешен маркетин

Вътрешния маркетинг се оповава на идеята,че поведението на служителите се дължи на целият им опит с компанията, не само с продукта на самата компания.
Развитието на всяка една компания зависи от продукта/ услугата, която предлагат, но разбира се и от “състоянието” на екипа, тъй като те са лицето на фирмата.
Ако искате да бъдете сигурни,че вътрешният маркетинг се развива в правилната посока, то е необходимо да си отговорите на няколко много важни въпроси, като:
– дали вашите служители са удовлетворени
– дали вярват във вашия продукт и компания
От психологична гледна точка, когато даден човек приема работа си за кауза, то той й се отдава изцяло. Ако служителят вярва в продуктите и идеологичта на дадена органзация- резултатите са на лице и  водят към по-добър бизнес.
Експертите вярват,че когато служителите се чувстват добре и комфортно с работата си, то те неиуменуемо са по-продуктивни и по-щастливи. А какво по-хубаво от удовлетворени служители?
Ето и няколко съвета, които ще са ви от полза  за развитие на вътрешния маркетинг:
 1. Синхронизирайте същността на марката, ценностите и корпоративната култура. 

 • Запознайте служителите си с  визията и мисията на компанията.
 • Още от първия си ден, всеки член на екипа ви трябва да е наясно – какво прави компанията и най-вече ЗАЩО. Ако питате служител на Google, то той със сигурност,че е перфектно обучен и ще може да отговори на всичките ви въпроси. Учете се от най-добрите.
 • Дръжте ги в течение с всичко случващо се около компанията. Изключително неблагоприятно се отразява на мотивацията, когато служител разбира от външни източници, новини и промени около компанията. Информирайте ги за всяка една промяна в бизнеса – Ако имате смяна в  ценовите листи, създали сте кампания за нов продукт и е важно екипът ви да е наясно с новостите, или има смяна на ръководните постове- това са една малка част от нещата, за които трябва да информирате своите колеги.
 2. Осигурете добра комуникационна среда, за да се осъществи по-лесно организационната промяна

комуникация

 • Осигуряването на качествена комуникация между различните отдели  е ключов момент-  така на пример HR отдела е хубаво да разговаря с маркетинг отдела, както и с производстовото- при необходимост за наемане на нови кадри, да са наясно от какво има нужда всеки от отделите.
 • Давайте шанс и възможност на всеки да изрази своето лично мнение.
 • Важно е да подпомогнете служителите да се чувстват  част от плана и че техните идеи и мнения имат значение. – Провеждайте оперативки ежеседмично, за да може вие да съобщите своите цели, а вашите колеги да споделят мнение кое би било добре според тях и кое не.
 3. Мотивирайте и синхронизирайте служителите в компанията

вътрешния маркетинг

 • Осигурете  бонуси и възнаграждения, за да мотивирате служителите си (едни от най-известните и големи корпорации предлагат бонуси за целите семейства на служителите си, като допълнителни осигуровки и други.)

Facebook създават „Фонд Бебе“ – всеки от персонала на социалната мрежа, който е станал родител за първи път, получава по сметката си еднократен бонус от 4000 долара.

В малките фирми бонусите също не отсъстват- те най-често се изразяват в Коледни или Великденски бонуси. Много често  служителите получават месечни купони за храна в голяма верига марки. Често се случва  работодателите да осигуряват транспорт или да  плащат пътните на служителите си.
 • Провеждайте вътрешни анонимни анкети, част от фирмите разчитат на обратната връзка от служителите си.
Анкетата е форма на писмено запитване, при която изследваните лица отговарят чрез писмено поставени въпроси и отговори, подредени във въпросник (анкетна карта) за набиране на  информация относно мнението и  отношението на анектирания по даден въпрос.
Анонимната анкета не съдържа в себе си името на човека, който я е попълни, за да се запази неговата анонимност. Плюсовете са свързани с това, че всеки от служители може спокойно да изрази своето мнение без да се притеснява, че това ще повлияе на неговото положение във фирмата.
От своя страна ние можем да получим обратна връзка от своя екип какво трябва да се промени, ако те се притесняват да споделят с нас.
Стратегии, полезни за всеки бизнес: 
 • идентифициране на всяка една област, с която компанията има досег с пазара
 • разширяването на методи за разпостранение на всяка информация свързана с фирмата и засягаща пряко всеки един работник
 • възможно най-често обучения на служителите
 • съобщенията към вътрешната и външната публика да бъдат различни
 • маркиране на успешни кампании, при постигане на определени търговски цели
 • насърчаване на сътрудничеството между отделите
Ползи от вътрешния маркетинг:
Добрите примери показват,че с развитието на вътрешния маркетинг, компанията печели, ето и какви са ползите :
 • доволни служителите във всеки отдел
 • постигане на яснота за стратегиите и целите на компанията
 • интегрирана организационната култура със служителите и техните професионални нужди
 •  яснота на служителя за мястото и значимостта му в работната среда
Най-често срещани затруднения:
Трудностите свързани с комуникацията със служителите се появява най-често при големите бизнеси, тъй като броят на служителите е огромен и процесът отнема повече време.От друга страна,  големите фирми са тези, които влагат най-много средства за външен маркетинг.
Другият проблем идва от подценяването  на вътрешния маркетинг и значимостта му за всеки един бизнес.
Важно е да обърнете внимание на своите служители, част от които са лицето на вашата организация.

вътрешния маркетинг

 Част от компаниите имат практика да обучават допълнително своите кадри, за да бъдат още по-продуктивни и добри в  работата си. Все по-често срещана практика е записването на служители на курсове за даден език, което допринася за тяхното развитие,  а в последствие и за нарастването на заплатата им.
Друг вид подход е чести тиймбилдинги, които включват в себе си освен обучения, то и интересни игри и практики, за сближаване на целия екип.
В повечето фирми на всеки шест месеца има обсъждане между страните- работодател и служител, с цел изясняване на свършената работа, обсъждане на проблемите, както и предподписване на нов договор с допълнителни бонуси и повишение на заплатата.
Интегрираното на всеки един човек от вашата компания и оценяването му като професионалист и човек би ви довело само дивиденти.
Един от най-често срещаните проблеми при интегрирането на нов служител е свързан с пренебрегването на основните неща, като запознаване с политиката на фирмата.
Светослав Михайлов, координатор на проекти, разказва как в първия си работен ден , шефът му го е посрещнал, завел го е до офиса му и го е оставил сам- като не го е запознал с никой от неговите колеги. Светослав непрекъснато е трябвало да наваксва с проектите, тъй като не е минал през предварително обучение относно работата в конкретната фирма, както и за самата политика.
Този пропуск  допринася както за стресирането на самия служител, то и за намаляване на продуктивността му, което е само във вреда на фирмата.
Вътрешният маркетинг е подценяван от много от фирмите, а това само носи повече проблеми за в бъдеще.
Факт е, че все по-често мениджърите стигат до извода, че един от основните проблеми в организацията им са многобройните конфликти – между отделните служителите или екипи, между служители и ръководството, между служители и клиенти. И проблемът тук идва от грешки във вътрешния маркетинг.Някои служители биват повишавани, други биват глобявани, съответно те не чувстват разнопоставеност и това води до конфликт.
След като дадохме нагледна информация какво точно представлява вътрешния маркетинг, как може да ви послужи и защо е важно неговото развитие, нека разгледаме каква е връзката между рекламните материали и вътрешния маркетинг.
 Разгледайте по-долу вариантите, в които най-често рекламните артикули изиграват важна роля за развитието на вътрешния маркетинг. Може да ги използвате и във вашата фирма.
Първо ще разгледаме рекламните материали във вътрешната среда на дадена фирма:
Служителите, много често, са облечени в  униформа или  тениска с логото на фирмата, за която работят.
Най-често срещаните тениски, които биват използвани във вътрешния маркетинг, то това са тениските с яка, които придават професионален вид на работниците.
Вижте мъжкия вариант – Adam – както и женския – Eve.
За по-неглижирана работна обстановка се предпочитат тениските, под форма на работно облеко, отново брандирани.
Като пример може да разгледате мъжкия вариант Luanda и женския- Sofia.
До тук служителите са облечени и вътрешния маркетинг и рекламнтие материали се преплитат.
Нека се разходим из офиса на дадена компания и разгледаме офисните принадлжености:
Химикалките, които се използват в почти всяка една компания са брандирани, може да забележите, че масово служителите използват точно този тип.
Ако искате да разгледате варианти на химикалки, погледнете тук.
Тефтерите, които все по-рядко се използват, но остават най-верен помощник, също съдържат лого на корицата. Вижте тук примерни, които биха ви послужили като идея.
Фирмите обвързани с работа на  компютър, използват и подложките за мишки, които също биват брандирани.
До тук все повече рекламни материали се откриват в офиса.
В ситуация, в която трябва да оставим бележка на даден колега или ни звъннат и трябва да запишем бързо нещо на ръка, то листчетата с логото на фирмата се оказват най-достъпни. Вижте вариациите за листчета тук.
Разбира се  чашите за вода, кафе биват едни от най-разпостранените артикули, които може да забележите в даден офис.
Оказва се, че сме заобиколени от рекламни материали, а дори не го забелязваме. Това е един и от маркетинговите трикове на всяка компания да наложи влиянието и продуктите си дори сред своите работници.
Разглеждайки една различна ситуация- на бизнес пътуване, може да забележим, друг вид материали. Отново отнасящи се към компании, работещи главно с компютри може да ни направят впечатление брандираните чанти за лаптоп, с които служителя пренася своята техника навсякъде по света.
Ако искате и вие да брандирате чантите за лаптоп на служителите си- ето няколко идеи.
Все по-разпостранената нова техника- powerbank или външни батерия, се оказва част от вътрешния маркетинг също.
Използайки технологиите постоянно, всички ние забелязваме огромния недостатък с бързото падането на батерия – е тогава на помощ идват външните батерии, които най-често също биват гравирани.
Ето няколко примера за външни батерии, които можем да използваме, за да отпечатаме своето лого.
Говорейки за техники, няма как да изключим от полезрението си и стойките за телефони и  USB Flash памет, с лого. С напредването на века на технологиите вече всяка една наша техника може да бъде брандирана и да послужи за подсилване на влиянието на ценностите  на фирмата във вътрешните таргети.
 Почти  във всяка една ситуация рекламните материали се обвързват и с вътрешния маркетинг.
Няма как да избягате от него и да го пренебрегнете, а и не е добре за развитието на вашата фирма.
Служители са тези,благодарение на които вашата фирма работи и върви напред. За това, колкото по-удовлетворени и  по-оценени се чувстват- толкова вие и вашата фирма ще се развивате.
Рекламните материали от друга страна са страхотен начин да внедрите сред работниците си своята кауза и мисия.
Не подценявайте вътрешния маркетинг, отделете му необходимото време, за да си спестите тревоги за в бъдеще.
.

Топ публикации

Абонамент

Абонирайте се за нашия бюлетин и разбирайте първи новите ни промоции и актуални събития.

Subscription Form

Количка