Категории

ПРИЗМА ООД сключи договор № BG-RRP-3.005-2181-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедураBG-RRP-3.005

ПРИЗМА ООД сключи договор № BG-RRP-3.005-2181-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“. 

Основната цел на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП)

Основната дейност е преминаване към по-високо ниво на дигитализация, разработвайки ефективни и добре работещи онлайн магазин и уебсайт.

Очакваният ефект върху предприятието – кандидат е ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Обща стойност на проекта: 18 700.00 лв., от които 18 700.00 лв. европейско финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

Начало: 03.07.2023 г. 

Край: 03.07.2024 г.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПРИЗМА ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”

Топ публикации

Абонамент

Абонирайте се за нашия бюлетин и разбирайте първи новите ни промоции и актуални събития.

Subscription Form

Количка